لیست نمایندگی های سراسر کشور

فروشگاه استان هرمزگان

تلفاکس : 07632220780

کدپستی : 7917667559

آدرس : بندرعباس، میدان اتوتاج، ابتدای خیابان کارگزاری، فروشگاه مشهد سرما - مدیریت سرکار خانم شفائی

فروشگاه استان مازندران

تلفاکس : 01133115156

کدپستی : ------

آدرس : ساری،  خیابان 15 خرداد، فروشگاه مشهد سرما - مدیریت جناب اقای عمران

فروشگاه استان آذربایجان شرقی

تلفاکس : 04132841671

کدپستی : 5184899866

آدرس : تبریز، خیابان منجم، جنب مسجد رضوان، فروشگاه مشهد سرما - مدیریت جناب اقای باحجب

فروشگاه آذربایجان غربی

تلفاکس : 04433473806

کدپستی : 5715713111

آدرس : ارومیه، خیابان اهن دوست، فروشگاه مشهد سرما - مدیریت جناب اقای پوراسد

فروشگاه استان گیلان

تلفاکس : 0133336421

کدپستی : 4194773658

آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، روبه رو اداره اب و برق، فروشگاه مشهد سرما - مدیریت جناب اقای محمدی

آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد در خصوص عملکرد نمایندگی ها ، هستیم